VÒNG BI MỘT CHIỀU – BẠC ĐẠN MỘT CHIỀU NGÀY NAY

Vòng Bi Một Chiều (Ảnh Minh Họa)

Hoạt động: cơ chế chuyển động theo 1 chiều cố định, và khả năng chống quay ngược ở tần suất cao, sử dụng nhiều trong ngành dây chuyền sản xuất thực phẩm, băng chuyền vận chuyển khai thác quặng mỏ.

Cấu tạo cơ bản: Vòng bi được chế tạo đặc biệt với chức năng quay 1 chiều, và khóa được chiều quay ngược lại với trọng tải lớn.

Vòng bi một chiều, Bạc đạn một chiều
ASNU-25,
VASNU-25
ASNU-30,
ASNU-35,
B-206,
B-208,
BB17,
BB20,
BB25,
BB30,
BB35,
BB40,
Vòng bi một chiều ASNU-25,
Vòng bi một chiều VASNU-25
Vòng bi một chiều ASNU-30,
Vòng bi một chiều ASNU-35,
Vòng bi một chiều B-206,
Vòng bi một chiều B-208,
Vòng bi một chiều BB17,
Vòng bi một chiều BB20,
Vòng bi một chiều BB25,
Vòng bi một chiều BB30,
Vòng bi một chiều BB35,
Vòng bi một chiều BB40, …

error: Content is protected !!