VÒNG BI MẮT TRÂU / BẠC ĐẠN MẮT TRÂU

Ảnh Minh Họa

Chức năng: chịu được độ lệch và dao động của trục.

Hình dạng cơ bản: RĂNG TRONG PHẢI (POS), RĂNG TRONG TRÁI (POSL), RĂNG NGOÀI PHẢI (PHS), RĂNG NGOÀI TRÁI (PHSL), …

Mã phổ biến: POS-16, POS-6, POS-18, POSL-14, POS-10L, ….
PHS-14, PHS-18, PHS-8, PHSL-16, PHSL-20, PHSL-12, ….

 

 

Vòng bi mắt trâu,
Bạc đạn mắt trâu,
Vòng bi mắt trâu POS-16,
Vòng bi mắt trâu POS-6,
Vòng bi mắt trâu POS-8,
Vòng bi mắt trâu POS-10,
Vòng bi mắt trâu POS-12,
Vòng bi mắt trâu POS-14,
Vòng bi mắt trâu POS-16,
Vòng bi mắt trâu POS-18,
Vòng bi mắt trâu POSL-14,
Vòng bi mắt trâu POS-10L,
Vòng bi mắt trâu PHS-14,
Vòng bi mắt trâu PHS-18,
Vòng bi mắt trâu PHS-8,
Vòng bi mắt trâu PHSL-16,
Vòng bi mắt trâu PHSL-20,
Vòng bi mắt trâu PHSL-12,
POS-16,
POS-6,
POS-18,
POSL-14,
POS-10L,
PHS-14,
PHS-18,
PHS-8,
PHSL-16,
PHSL-20,
PHSL-12

error: Content is protected !!