VÒNG BI CỐT BƠM – BẠC ĐẠN CỐT BƠM NƯỚC CHÍNH HÃNG

Ảnh Minh Họa

VÒNG BI CỐT BƠM (BẠC ĐẠN CỐT BƠM NƯỚC, VÒNG BI CỐT BƠM NƯỚC): được sử dụng phổ biến để bơm nước tới các bộ phận, làm mát bộ tản nhiệt của động cơ.

Các loại cốt bơm nước thông dụng trên thị trường hiện nay: 885158, 885802,

Trên đây là một vài thông tin tham khảo cơ bản về VÒNG BI CỐT BƠM (BẠC ĐẠN CỐT BƠM NƯỚC, VÒNG BI CỐT BƠM NƯỚC).

error: Content is protected !!