1. Ngành Công Nghiệp Dệt May


 

2. Ngành Công Nghiệp Thép


 

3. Ngành Năng Lượng Gió


 

4. Ngành Nông Nghiệp Và Xây Dựng


 

5. Ngành Với Môi Trường Hoạt Động Đặc Thù (Đặc Biệt)

 


 

6. Ngành Công Nghiệp Nói Chung và Thiết Bị Dân Dụng


 

Trên đây là môt sốt video tham khảo về ứng dụng vòng bi KOYO trong cuộc sống.

error: Content is protected !!