Phốt Chặn Dầu – Oil Seal

Mã Phốt Chặn Dầu :

  • TC, HTC, TB, …    

Hướng dẫn sử dụng: Click

Hướng dẫn lắp ráp phốt đúng kỹ thuật: Click

Thương Hiệu: NOK, NACTEC.

error: Content is protected !!