VÒNG BI - BẠC ĐẠN

GỐI ĐỠ VÒNG BI

DÂY CUROA - DÂY ĐAI

PHỐT CHẶN DẦU - PHỐT BEN THỦY LỰC

BẠC ĐẠN CHỮ THẬP

XÍCH TẢI CÔNG NGHIỆP

PHỤ TÙNG Ô TÔ