VÒNG BI - BẠC ĐẠN

GỐI ĐỠ VÒNG BI

DÂY CUROA - DÂY ĐAI

PHỐT CHẶN DẦU - PHỐT BEN THỦY LỰC

XÍCH TẢI CÔNG NGHIỆP

PHỤ TÙNG Ô TÔ