PHỚT BƠM NƯỚC – PHỚT CƠ KHÍ CHÍNH HÃNG

Phớt máy bơm là bộ phận có vai trò rất quan trọng trong các máy bơm nước, dùng để làm kín máy bơm giúp cho máy bơm chạy ổn định.

Phớt Cơ Khí Chính Hãng (Ảnh Minh Họa)

 

Phớt Cơ Khí Chính Hãng (Ảnh Minh Họa)

 

Phớt Cơ Khí Chính Hãng (Ảnh Minh Họa)

 

Phớt Cơ Khí Chính Hãng (Ảnh Minh Họa)
error: Content is protected !!